Eric Schoones | tekstschrijver/publicist

Wij slopen niet, wij oogsten!

 boekNH omslag voorzijde plat scaled

 

De introductie van urban mining in Nederland.

New Horizon ontmantelt gebouwen om zo veel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. Met de stad als belangrijkste bron, een magazijn vol kostbare en herbruikbare grondstoffen.

 

In Wij slopen niet, wij oogsten! beschrijft Eric Schoones de eerste vijf jaar van New Horizon waarmee oprichter en CEO Michel Baars urban mining tot een factor van betekenis maakte in de bouw- en sloopwereld.
Aan de hand van een groot aantal projecten uit de praktijk wordt duidelijk hoe New Horizon een behoudende sector in beweging weet te krijgen in de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale toekomst.

Met onder andere gedurfde en innovatieve verbindingen, risicodragend aannemen en onvoorwaardelijk kennis delen in nieuwe samenwerkingsvormen, schept New Horizon samen met een collectief van koplopers een nieuw speelveld.
Daarmee leest het boek als een verzameling universele managementlessen, een unieke aanpak die ook in andere sectoren toepassing zou kunnen vinden, als een concrete strategie op weg naar een nieuwe realiteit. Systeemverandering in de praktijk.
Het is de kracht van doen! Laat je inspireren door Wij slopen niet, wij oogsten! en proef het plezier en het avontuur van circulair ondernemen.

Het boek is uitsluitend hier te bestellen.

 

urban mining

Urban mining is al vele jaren een begrip, in de betekenis van het recyclen van waardevolle grondstoffen uit met name elektrotechnische apparaten. Echter sinds 2016 heeft de term een nieuwe betekenis gekregen, toen New Horizon met een primeur in de bouw- en sloopwereld, de regie nam op de grootschalige ontmanteling van gebouwen waarbij zoveel mogelijk bruikbare en waardevolle grondstoffen en materialen worden gewonnen voor hergebruik – geoogst, in de terminologie van New Horizon. Daarmee is urban mining een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, in het streven  klimaatverandering te beheersen en uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen.  

New Horizon introduceerde de term circulogie, de circulaire kennisleer in de praktijk van slopen en bouwen. De wetenschappelijke basis hiervoor is gelegd door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), dat een digitaal platform creëerde waar bedrijven zelf LCA’s (levenscyclusanalyses) kunnen maken van producten. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan data analyses en met de Urban Mining Data Analyse worden beschikbare grondstoffen in bestaande wijken en stadsdelen voor toekomstig gebruik in kaart gebracht.  


De circulaire innovatie in de bouw- en sloopwereld van New Horizon slaagde omdat het bedrijf alle mogelijke belemmeringen voor de sector wegneemt. Het sloopwerk, of liever het demonteren, wordt risicodragend aangenomen en met de garantie dat het niet meer tijd in beslag neemt dan traditionele sloop. Bovendien gebeurt het concurrerend t.o.v. traditionele sloop omdat New Horizon, de geoogste materialen opnieuw kan verhandelen, anders dan in het gangbare proces, waar betaald wordt voor het afvoeren van afval. Deze methodiek is duurzaam omdat de hergebruikte materialen een lage milieufootprint hebben en bijdragen aan het tegengaan van de schaarste aan nieuwe materialen. Cruciaal in het proces is de gegarandeerde beschikbaarheid en afzetmogelijkheden van materialen en de grondstoffen. Materialen worden ook, in verbinding met de maakindustrie, geschikt gemaakt voor hergebruik, upcycling is hierbij de norm.
 

In het Urban Mining Collective werkt New Horizon samen met groothandels en producenten op het gebied van dakbedekking en bitumen, beton, gips, keukens en meubilair, hout (balkhout, kozijnen en vloeren), hang- en sluitwerk, en elektrotechnische materialen zoals o.a. kabel- en wandgoten, ladderbanen, sensoren, en tenslotte werktuigbouwkundige elementen.
Zo krijgen de stromen geoogste materialen een volwaardig bestaan naast de stromen met nieuwe producten, al dan niet in hybridevorm (zoals bijvoorbeeld de hybride gipswand).

Ook worden nieuwe, innovatieve producten ontwikkeld. Zoals de circulaire baksteen, Urbrick, volledig circulaire dakbedekkingsystemen en circulaire beton. Urban Mining Concrete, gemaakt in een gepatenteerd proces waarbij beton met de Smart Liberator, een vinding van Koos Schenk, weer wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke componenten: schoon grind, zand en cement.
Traditioneel beton veroorzaakt 9 procent van de totale CO2-emmissie wereldwijd en wanneer de schade die dit veroorzaakt zou worden doorberekend in de kostprijs, betekent dit een kostenstijging van 70%. Met Urban Mining Concrete wordt een CO2-besparing van 70% gerealiseerd.
New Horizon zet in op een systeemverandering, maar dat lukt alleen met grote volumes. Om voldoende aanvoer van grondstoffen en materialen te garanderen is New Horizon steeds op zoek naar zgn. donorgebouwen. Met de Wearthy Taxatie, een circulair taxatiemodel, ontwikkeld door New Horizon in samenwerking met NIBE en accountant Grant Thornton, worden beleggers en vastgoedeigenaren bewust gemaakt van de waarde van hun gebouwen.

De aanpak van New Horizon onderscheidt zich verder in een aantal onconventionele strategieën. Naast het risicodragend aannemen, noemen we met name: de kracht van doen of het proefondervindelijk leren in de praktijk, het onvoorwaardelijk kennis delen in nieuwe samenwerkingsvormen met een collectief van koplopers en het direct, zonder tussenhandel, samenbrengen van eindgebruikers en producenten. An deze features zijn beschreven in: Eric Schoones: Wij slopen niet, wij oogsten! De introductie van urban mining in Nederland, ISBN 9789090353906. Deze gedurfde en innovatieve verbindingen brengen veel milieuwinst en resulterend in een nieuw speelveld, essentieel voor een systeemverandering.

 

In de media:
Financieel Dagblad
Michel Baars bij Spraakmakers Radio 1
De Nederlandsche Bank