Eric Schoones | tekstschrijver/publicist

Over de inhoud

“Het probleem is dat de solidariteit uit het systeem is verdwenen.”
Wouter van Dieren

Alles is duurzaamheid, hoe versleten het woord ook mag zijn. Ons hele doen en laten raakt onze relatie met de planeet en daarom is dit boek een mozaïek van gedachten, met gesprekspartners uit zeer diverse disciplines. Enkele rode draden.

Nieuw bewustzijn

In het voorwoord schetst Herman Wijffels een toekomstscenario van crisis naar nieuw bewustzijn vanuit het leven als ‘een samenhangend systeem tussen mensen onderling en tussen mens en natuur’. Deze gedachte wordt verder uitgewerkt in verschillende interviews, met name in het gesprek met Irene van Lippe-Biesterfeld. Alexander Rinnooy Kan en Ruud Lubbers noemen pneuma (geest) als belangrijkste vierde p in de canon: people, planet, profit.

New green deal

Arnold Heertje en wijlen Bert Heemskerk relativeren onze drang naar economische groei. Wouter van Dieren pleit met Heertje voor een New Green Deal en Femke Halsema legt de verbinding met niet-materiële waarden. Over Cradle to Cradle wordt uiteenlopend gedacht: van ‘wervend, mobiliserend voor een grote groep’ (Jacqueline Cramer) tot ‘rook maar gerust wat meer, wij maken wel sportschoenen van de peuken’ (Thomas Rau).

Level playing field

Alom is er verbazing, zo niet verbijstering over het uitblijven van gelijke kansen voor duurzame energie en biologische landbouw. Lucas Reijnders houdt ons een duistere spiegel voor, Ed Nijpels zet vraagtekens bij overheidsbeleid en Jan Juffermans denk radicaal aan quotering en juridische stappen.
Klimaatsceptici worden van repliek gediend door o.a. Jan Pronk en Ed Nijpels.

Graaicultuur

Maarten ’t Hart en Midas Dekkers beschouwen de graaicultuur, bij apen geconfronteerd met overvloed in de vorm van een te grote kist bananen slaat de hebzucht in alle hevigheid toe. Jeanine Schreurs praat over gelukkig en tevreden zijn met genoeg en de eenvoud klinkt ook door bij Jonnie Boer van sterrenrestaurant De Librije.
Jan Pronk beziet internationale verhoudingen vanuit zijn inzet voor buitengeslotenen. Froukje Jansen komt vanuit eigen observaties tot vergelijkbare conclusies. 

Toekomst

Coryfeeën als Wouter van Dieren, Ruud Lubbers, Jan Terlouw en Lucas Reijnders overzien een levenlang in het milieu maar ook de stem van jongeren klinkt door in gesprekken met Maayke Damen en Annick de Witt.